Samenleving minder onveilig dan gedacht

GRONINGEN - De maatschappij is veel minder onveilig dan wordt gedacht.Dat concludeert juriste Egelkamp in een proefschrift waarop zij op 25 november promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.Na de bestudering van 1100 strafdossiers is Egelkamp gebleken dat geweldsmisdrijven, die eerder als licht werden bestempeld nu als zware mishandeling worden beschouwd. Bovendien doen mensen tegenwoordig vaker en eerder aangifte. Daardoor ontstaat volgens Egelkamp onterecht het beeld dat de samenleving onveiliger is geworden.
null