Afspraken over sociale woningbouw

GRONINGEN - De gemeente Groningen en de woningcorporaties hebben afspraken gemaakt over sociale woningbouw.In het Lokaal Akkoord is vastgelegd dat er meer en betere sociale huurwoningen komen, dat er minder oude huurhuizen worden gesloopt en dat er een nieuw systeem komt om de woonruimte te verdelen. Zo moet het tekort aan sociale huurwoningen worden verminderd. Het verdelingssysteem bevordert de doorstroming: alle beschikbare huurhuizen komen op internet. Wie lang huurt, heeft meer kans op een betere huurwoning.
null