Delfzijl moet fors bezuinigen

DELFZIJL - Het gemeentebestuur van Delfzijl wil snijden in het aantal ambtenaren en in de sportaccommodaties.Delfzijl ziet zich de komende jaren geplaatst voor een bezuiniging van 2,3 miljoen euro per jaar.Voorstel is om ook de gesubsidieerde instellingen te korten, minder te doen aan wegen- en groenonderhoud en heffingen en belastingen te verhogen. Bij de sportaccommodaties wordt gedacht aan vermindering van het aantal accommodaties in de kern van Delfzijl. De buitendorpen blijven buiten schot. Delfzijl heeft de komende jaren veel geld nodig voor onderwijshuisvesting en de grote herstructurering. In mei moet de raad zich uitspreken over de bezuinigingsplannen.
null