Bewoners mogen wijk eigen inrichten

WINSCHOTEN - De wijkplatforms in Winschoten kunnen volgend jaar over een eigen budget van 10.000 euro beschikken. De gemeente wil de bewoners zo meer betrekken bij hun leefomgeving. Vorig jaar stopten drie van de vier wijkplatforms ermee omdat het overleg tussen gemeente en woningstichting Acantus niet voldeed. Winschoten heeft nu een nieuwe vorm van overleg bedacht waarbij de inwoners niet alleen maximaal worden betrokken, maar ook meer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun wijk.
null