Eemsmond wil nieuwe glastuinbouw

UITHUIZEN - De gemeente Eemsmond heeft de hoop op de vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven nog niet opgegeven.Tot nu toe slaagde Eemsmond er niet in glastuinders te bewegen zich in de gemeente te vestigen, maar de voorbereidingen voor de inrichting van een groot gebied ten zuiden van Oudeschip gaan gewoon door. Daarbij mikt Eemsmond nu op de vestiging van grote industriële bedrijven.Volgens burgemeester Renkema is een groep telers uit de Randstad geinteresseerd in vestiging in het gebied. De gemeente gaat nu eerst een Milieu Effectrapportage opstellen. De planologische voorbereidingen zullen nog zeker een jaar of twee in beslag nemen.
null