Stadjers hebben eiwit in urine

GRONINGEN - Opvallend veel inwonersvan de stad Groningen, hebben eiwitin hun urine. Volgens medische onderzoekers isdat een teken dat de bloedvatenbeschadigd zijn.Deze resultaten blijken uit eengroot wetenschappelijk urine-onderzoek in Groningen. Ruim 40.000Groningers hebben voor het onder-zoek een buisje urine afgestaan, dehelft van het aantal dat was aange-schreven. Bij 6.5 procent van degezonde deelnemers werd eiwit in deurine gevonden.
null