Grootscheepse controle grensverkeer

GRONINGEN - In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vindt dinsdag een grootscheepse controle van grensverkeer plaats.
Vrachtverkeer, personenauto's en ook schepen aan de noordelijke kust worden onderzocht. Het gaat om een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de politie, de marechaussee, de douane en de FIOD.
Al het personen- en vrachtverkeer dat Groningen bij Nieuweschans binnenkomt wordt gecontroleerd op de Wegenverkeerswet, de Douanewet, de accijnswetgeving, de milieuwet en de Vreemdelingenwet. Bij de actie zijn honderd mensen betrokken, twee drugshonden en een tabakshond.