Schaphalsterzijl krijgt mogelijk vervolg

WINSUM - Het moeizame besluit rond het gemaal Schaphalsterzijl in Winsum krijgt mogelijk opnieuw een vervolg. Vorige week besloot de raad met 8 tegen 6 stemmen dat het nieuwe gemaal er komt, terwijl de stemmen eind oktober nog staakten. GroenLinks beweert nu dat het voorstel om het gemaal te bouwen, al tijdens de eerste vergadering verworpen had moeten worden. Toen staakten de stemmen omdat CDA-raadslid Prins thuiszat. Prins is ook bestuurslid van het waterschap, en wilde zich onthouden van stemmen om belangenverstrengeling te voorkomen. Als hij er tijdens die eerste vergadering wel was geweest en zich had onthouden van stemmen, dan was alleen al door zijn aanwezigheid het voorstel verworpen. De raad was dan immers voltallig, en als de stemmen staken bij een voltallige raad moet volgens de gemeentewet het voorstel worden verworpen. Groen Links vermoedt dat er opzet in het spel is.
null