'Aanbesteding medicijnen helpt niet'

GRONINGEN - De openbare aanbesteding van medicijnen werkt niet.Dat concludeert de Proeftuin Farmacie Groningen, een samenwerkingsverband van partijen in de Groningse gezondheidszorg.De proeftuin onderzocht of er lagere prijzen te bedingen zijn voor gelijkwaardige geneesmiddelen. Bij wijze van experiment deed de organisatie een nationale aanbesteding bij fabrikanten van maaggeneesmiddelen. Geen van die fabrikanten bleek echter bereid om een prijs te bieden die lager lag dan de landelijk geldende prijzen. Het samenwerkingsverband wijt dit aan de sterke positie die de farmaceutische industrie en apothekers hebben bij het bepalen van prijzen voor geneesmiddelen. De belangenverstrengeling is volgens de proeftuin zo groot dat het niet mogelijk is om tot marktwerking te komen. Het samenwerkingsverband is teleurgesteld. De Proeftuin wilde het geld dat bespaard zou worden gebruiken voor de verbetering van de regionale gezondheidszorg.
null