'Groningen bij nood onder water'

GRONINGEN - Meer dan de helft van de provincie Groningen moet bij watersnood onder water wordengezet. Op deze manier kan bij hoog water in bijvoorbeeld Noord-Drenthe of Zuid-Groningen, het water worden afgevoerd naar andere gebieden in de noordelijke provincies, waardoor het gehele waterpeil weer kanzakken.Dat staat in een plan over watersnood en waterberging, dat is opgesteld naar aanleiding van dewatersnood eind 1998. Sommige gebieden, zoals landbouwgebieden en natuurreservaten, kunnen bij wateroverlast niet onder water worden gezet. Volgens het plan moeten de uiteindelijk bruikbare gebieden voor wateropvang over twee jaar bekend zijn.
null