Suijs dient klacht in tegen Vlietstra

WINSCHOTEN - Het Winschoter VVD-raadslid Suijs heeft een klacht ingediend tegen burgemeester Vlietstra.
Suijs verwijt de burgemeester ambtsnalatigheid, omdat zij zonder overleg heeft toegestaan dat een deurwaarder beslag heeft gelegd op de vergoeding die Suijs krijgt voor haar raadswerk. De VVD-er dreigt nu uit haar huis te worden gezet, omdat ze door het beslag niet meer in staat is haar huur te betalen.
Suijs heeft haar werk als raadslid voorlopig gestaakt.