Leden CNV wijzen Centraal Akkoord af

GRONINGEN - De leden van de vakbond CNV, werkzaam in de Noordelijke metaalindustrie en de techniek, wijzen het Centraal Akkoord af dat vakbonden, werkgevers en kabinet met elkaar zijn overeengekomen.De afgesproken loonsverhoging van tweeëneenhalf procent is volgens de CNV'ers volstrekt onvoldoende, zeker voor de laagste inkomens. Ze pleiten verder voor een betere ontslagbescherming. Daarnaast vinden de Noordelijke leden het instrument van het Centraal Akkoord achterhaald.Werkgevers- en wernemersorganisaties in de Noordelijke metaal- en technieksector hebben de afgelopen jaren bewezen goed in staat te zijn zelf afspraken te maken, een Centraal Akkoord is daarvoor niet nodig.
null