Post wil proef met 'regelvrijstaat'

DELFZIJL - De Noordelijke zeehavens willen af van de vele inspraak- en beroepsmogelijkheden.Volgens directeur Post van Groningen Seaports zijn er zoveel regels dat besluitvorming jaren vertraagd kan worden. Dat is slecht voor de economische ontwikkeling en bemoeilijkt het voeren van een slagvaardig beleid. Post noemt onder meer de bouw van twee grote windmolenparken bij de Eemshaven, die ernstig vertraagd wordt door de vele langdurige bezwaar- en beroepsprocedures. Hij pleit voor een proef in het Eemsmondgebied met, wat hij noemt, een regelvrijstaat. Tijdens de proefperiode zouden de inspraakmogelijkheden sterk beperkt moeten worden.
null