Provincie presenteert schaderegeling

GRONINGEN - De Provincie en de Waterschappen hebben maandagmiddag een schaderegeling voor de toekomstige waterbergingsgebieden gepresenteerd.Het gaat om een ontwerpschaderegeling die nog met de betrokkenen besproken moet worden. Belangrijkste punt uit de voorgestelde regeling is dat de schade bij zogenaamde gecontroleerde overstromingen volledig vergoed wordt.Eind januari wordt de bevolking geïnformeerd over de locatie van de waterbergingsgebieden.
null