Koop schuldig aan prijsafspraken

GRONINGEN - Het Groningse bouwbedrijf Koop heeft zich schuldig gemaakt aan illegale prijsafspraken. Dat concludeert de parlementaire commissie bouwnijverheid in het donderdag gepresenteerde eindrapport.
De commissie zegt geschrokken te zijn van de omvang van de illegale praktijken waaraan Koop zich, samen met honderden collega’s, heeft schuldig gemaakt. De overheid zou door de prijsafspraken voor honderden miljoenen euro’s zijn benadeeld.
Inmiddels is minister Korthals van Defensie, die destijds minister van Justitie was, afgetreden vanwege de bouwfraude. Hij zou het parlement onjuist hebben geinformeerd over de schikking rond de aanleg van de Schipholtunnel.
De parlementaire enquete kwam er door oud-directeur Bos van Koop Tjuchem. Hij beschikte over een schaduwboekhouding, waarin prijsafspraken werden beschreven bij honderden bouwprojecten.