Afdelingen jeugdzorg nog niet samen

GRONINGEN - Thuiszorg Groningen en de GGD gaan hun afdelingen jeugdgezondheidszorg voorlopig niet samenvoegen.De reorganisatie die daarmee gepaard zou moeten gaan, wordt te duur. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek, dat gedaan is nadat het Rijk heeft besloten de hele jeugdzorg, van 0-19 jaar over te hevelen naar de gemeenten.De zorg voor 0-4 jarigen wordt betaald uit AWBZ-gelden en valt nu nog onder de Thuiszorg. Die gaat nu samen met de GGD, waar de rest van de jeugdzorg onder valt, bekijken hoe er zoveel mogelijk toch samengewerkt kan worden.
null