Inkomen varkensboeren fors gedaald

GRONINGEN - Het inkomen van varkensboeren is met gemiddeld 40 duizend euro gedaald.De gemiddelde akkerbouwer moest het dit jaar met 24 duizend euro minder stellen. Dat is de uitkomst van het Lei, het Landbouw Economisch Instituut, dat het inkomen van de boeren onder de loep nam. Volgens het LEI is de inkomensachteruitgang de ergste sinds het rampjaar 1993. In sommige sectoren viel het nog mee, zoals die van de fabrieksaardappeltelers of de glastuinders, maar gemidddeld daalden de inkomens met 15 procent.
null