Parkeren in de stad weer duurder

GRONINGEN - Parkeren in de stad Groningen wordt volgend jaar weer duurder.B en W willen de tarieven niet extra verhogen, maar er wordt wel een inflatiecorrectie doorgevoerd. Een extra verhoging wil het stadsbestuur doorvoeren voor bedrijven die parkeren met een dagvergunning. De kosten van die vergunning worden met een bedrag van 3 euro extra verhoogd. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat het zogenaamde schilparkeren, in de wijken rond het stadscentrum, nog steeds een verlies oplevert. Naar verwachting levert dat dit jaar een tekort van 40 duizend euro op. Ook de komende jaren zal het schilparkeren verliesgevend zijn. B en W van Groningen hebben extra geld gereserveerd om straks de parkeervoorzieningen bij de nieuwe Euroborg en het Damsterdiep te kunnen betalen Het gaat om een bedrag van 4 miljoen euro.
null