'Na sloop sneller nieuwbouw realiseren'

GRONINGEN - De gemeente Groningen wil dat in de toekomst minder tijd zit tussen het slopen van woningen en de herontwikkeling van een wijk.Nu liggen terreinen lange tijd braak omdat er vertraging optreedt in de nieuwbouw. Dit tot ergernis van omwonenden, die hun wijk zienderogen zien verpauperen.De Socialistische Partij wil dat de sloopvergunning voor woningen pas wordt afgegeven als zeker is dat al zeventig procent van de nieuwe woningen is verkocht. De gemeente gaat onderzoeken of dit in de praktijk mogelijk is.
null