OR eens met reorganisatie museum

GRONINGEN - De Ondernemingsraad (OR) van het Groninger Museum gaat akkoord met de reorganisatie.Deze reorganisatie betekent, dat eenderde van de arbeidsplaatsen wordt geschrapt. De OR betwijfelt wel, of het museum haar ambities kan nastreven met zoveel minder werknemers.De bonden laten zich pas volgende week uit over de reorganisatie. In een sociaal statuut is bepaald, dat ontslagen personeel wordt begeleid bij het vinden van een andere baan.
null