Berger Recycling moet personeel betalen

HOOGEZAND - Het bedrijf Berger Recycling in Hoogezand moet zijn vijftien werknemers op last van de rechtbank in Groningen al het achterstallig loon uitbetalen.
De directie van het bedrijf weigerde de in de CAO overeengekomen loonsverhogingen uit te betalen. De vakbond FNV Bondgenoten probeerde enkele malen met het bedrijf in overleg te komen en stapte, toen dat niet lukte, naar de rechter.
Berger moet nu al het achterstallig loon alsnog uitbetalen, met een extra verhoging van tien procent. Blijft het bedrijf in gebreke dan moet Berger een dwangsom van 100 euro per dag per werknemer betalen met een maximum van 500.000 euro. Binnen een maand moet het achterstallig loon aan de werknemers zijn uitgekeerd.