Bestemmingsplannen Eemsmond verouderd

EEMSMOND - Een overgroot deel van de bestemmingsplannen in de gemeente Eemsmond is sterk verouderd.Uit onderzoek van de noordelijke inspectiedienst van het ministerie van VROM blijkt dat tweederde van de plannen ouder dan tien jaar zijn. Verder blijkt uit het onderzoek dat de achterstand op het verlenen van gebruiksvergunningen langzaam wordt ingelopen, maar nog steeds fors is. De gemeente had in 2001 afspraken gemaakt met de brandweer om die achterstand in te lopen. De VROM-inspectie en Eemsmond hebben inmiddels een plan van aanpak gemaakt. De inspectie controleert eind volgend jaar of het plan tot verbetering heeft geleid.
null