Bisdom vervangt dekenaten

GRONINGEN - Het bisdom Groningen gaat de vijf bestaande dekenaten vervangen door twee vicariaten. Volgens het bisdom zijn er steeds minder mensen die deken willen worden. Een deken is het hoofd van een aantal parochies. Een vicarus is een helper van een bisschop voor een bepaalde regio of voor een speciale taak. Het bisdom wordt verdeeld in twee vicariaten: Groningen/Drenthe en Friesland/Noordoostpolder. De vicariaten worden in vier regio's verdeeld. Elke regio krijgt een eigen regionale conferentie van pastoraal werkenden en een regionale raad. De vicaris is daarvan voorzitter.
null