Hangplekken voor de jeugd in Leek

LEEK - De gemeente Leek heeft ongeveer negen lokaties op het oog die kunnen dienen als hangplekken voor de jeugd. Wethouder Plandsoen wil nog niet zeggen waar de plekken precies komen. Hij wil eerst met de betrokkenen overleggen over de geschiktheid van de betreffende locaties. De gemeente hoopt hiermee een oplossing te hebben voor de overlast die sommige jongeren in Leek en de omliggende dorpen veroorzaken. De gemeente verwacht dat de hangplekken geen overlast opleveren voor de omwonenden. De plannen zijn nog in een pril stadium. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste hangplek klaar is.
null