NV Euroborg leende FC Groningen geld

GRONINGEN - De NV Euroborg heeft provinciegeld gebruikt om FC Groningen uit de financiële nood te helpen.Het gaat om een subsidie waarvan de provincie niet wilde dat die voor de exploitatie van de club zou worden ingezet.Het geld is bedoeld voor de bouw van het nieuwe stadion.De Raad van Commissarissen van de NV Euroborg erkent dat er 450.000 euro is geleend, maar dat zou inmiddels weer terugbetaald zijn. De provincie voelt zich overvallen door de handelwijze van de NV Euroborg. Gedeputeerde Bleker was niet op de hoogte van de gang van zaken. Hij verwacht nog deze week een financiele rapportage over 2002.Volgens voorzitter Van der Linde van FC Groningen heeft de Raad van Commissarissen van de NV Euroborg aar eer en geweten gehandeld. Van der Linde begrijpt de commotie niet, omdat het niet om een structurele bijdrage ging voor FC Groningen.
null