Delfzijl hield vernietigende brief achter

DELFZIJL - Het gemeentebestuur van Delfzijl heeft een vernietigende brief van de inspectie van het ministerie van VROM een tijdlang voor de gemeenteraad achtergehouden.
Op 27 september 2002 kreeg het gemeentebestuur van de

VROM-inspectie de opdracht om met onmiddelijke ingang weer te starten met de controle op milieuvergunningen van chemische bedrijven. Uit een steekproef van de inspectie over de periode 2000 tot en met het eerste kwartaal van 2002 was namelijk gebleken dat er helemaal geen controles hadden plaatsgevonden, met alle risico’s vandien. Daarom eiste het ministerie van Vrom dat Delfzijl onmiddellijk weer met de controles zou starten.
Op 10 oktober vergaderde de gemeenteraad van Delfzijl. Daar werd ook gesproken over een voorstel van gemeentebelangen om jaarlijks 100 duizend euro extra uit te trekken om het milieubeleid van de gemeente weer op orde te krijgen. De brief van de Vrom-inspectie bleef echter onbesproken.