Polders toch geen bergingsgebieden

GRONINGEN - De polders De Delthe bij Middelstum, Oude Riet bij Leek en Turfwaard bij Oude Pekela worden toch niet gebruikt als bergingsgebieden bij ernstige wateroverlast.
De polders waren in eerste instantie aangewezen om onder water gezet te worden, maar nader onderzoek door het waterschap en de provincie heeft uitgewezen dat er alternatieven zijn. De bewoners van De Delthe waren opgelucht over het besluit. Toch zou de positieve beslissing voor De Delthe, de Oude Riet en Turfwaard wel eens uitstel van executie kunnen betekenen, want na 2020 moeten er nog meer gebieden worden gevonden voor waterberging. De Westerlanden bij Meeden blijft wel aangewezen als bergingsgebied, ondanks felle protesten van de omwonenden.