Veemarkthal in Stad gesloopt

GRONINGEN – Vrijdag is een begin gemaakt met de sloop van de veemarkthal aan de Sontweg in de stad.De sloop van het 20.000 vierkante meter grote complex gaat enkele maanden duren. De handel in vee in de hal stopte twee jaar geleden in verband met de mond- en klauwzeercrisis. De bouw van een nieuwe veemarkt ging door diezelfde crisis uiteindelijk niet door. Het is de bedoeling dat op het vrijkomende terrein een nieuwe Ikea wordt gebouwd.
null