Beweegbare brug in Olingermeeden

APPINGEDAM - In het uitbreidingsplan Olingermeeden in Appingedam komt een beweegbare wandel- en fietsbrug over het nog aan te leggen water rond de nieuwbouw. Toekomstige bewoners van de zogeheten ‘Groevevilla’s’ in Olingermeeden hebben bij de gemeente aangedrongen op een brug die ze kunnen bedienen. Zo kunnen ze in de toekomst met hun bootje bij huis komen. Het College van B en W heeft besloten hieraan gehoor te geven. De nog te realiseren waterpartij krijgt aansluiting op het vaarcircuit via De Groeve.
null