Waterschappen moeten bewijzen leveren

GRONINGEN - Waterschappen en gemeenten moeten voortaan bewijzen dat water uit vervuilde riooloverstorten geen ziektes veroorzaakt onder vee.Dat staat in het rapport van de commissie Diergezondheid en Riooloverstort. Tot nu toe waren het steeds de boeren die zeiden dat hun vee ziek werd van vuil rioolwater uit overstorten.In de provincie Groningen is hierover met name door boeren in het Westerkwartier veel actie gevoerd. De boeren hebben volgens de commissie meestal gelijk, maar het bewijs is niet altijd te leveren. Door de bewijslast om te keren en neer te leggen bij waterschappen en gemeenten, kan volgens de commissie veel ruzie worden voorkomen.Het rapport is maandag overhandigd aan minister Veerman van landbouw.
null