Seaports sleept Delfzijl voor de rechter

DELFZIJL - De directie van Groningen Seaports sleept de gemeente Delfzijl voor de rechter.Aanleiding is een slepend conflict over het beheer en het onderhoud van het riool op het industrieterrein Oosterhorn. Dit riool werd in 1996 op kosten van Seaports aangelegd. De gemeente Delfzijl deed de mondelinge toezegging het onderhoud en beheer over te nemen.Maar de gemeente kwam volgens Seaports op die toezegging terug, nadat een deel van het riool ging lekken en tegen hoge kosten vervangen moest worden. Omdat de besprekingen tot nu toe geen resultaat hebben opgeleverd, stapt Seaports naar de rechter. Hoeveel geld er in het geding is daarover wil niemand wat kwijt.De gemeente Delfzijl onthoudt zich van commentaar zolang de kwestie onder rechter is.
null