Provincie mag voortaan grond onteigenen

GRONINGEN - De provincie Groningen mag voortaan grond onteigenen om de realisering van de ecologische hoofdstructuur mogelijk te maken.Dit is een netwerk van aaneengesloten gebieden, waar natuurontwikkeling mogelijk is. De provincie kon tot nu toe grondeigenaren niet dwingen om hun land te verkopen. Hierdoor dreigen belangrijke schakels in de ecologische hoofdstructuur weg te vallen. De mogelijkheid van onteigening moet dit voorkomen.De provincie belooft overigens terughoudend te zijn bij het toepassen van het 'dwangmiddel'.
null