Brandbrief over onveilige olietankers

GRONINGEN - Nederlandse, Duitse en Deense waddenprovincies hebben een brandbrief over onveilige olietankers naar hun regeringen gestuurd.Het aantal olietankers op de Waddenzee en de Noordzee is de afgelopen jaren sterk gestegen. Volgens de provincies bewijzen de recente rampen in het Kanaal en bij Portugal dat overheden niet in staat zijn om milieurampen te voorkomen als een olietanker vergaat. Ze vinden het daarom onbegrijpelijk dat hun regeringen zich niet houden aan de veiligheidsafspraken, die zijn gemaakt over het vervoer van olie over zee.
null