Nedersaksisch minder gesproken

GRONINGEN - Veel mensen die het dialect Nedersaksisch nog wel beheersen, spreken deze taal thuis niet. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek van de RijksUniversiteit Groningen naar de streektalen in het oosten en noorden van Nederland.Voorbeelden van Nedersaksische dialecten zijn het Gronings, Drents, Stellingwerfs, Twents, Achterhoeks en Veluws. Voor het onderzoek zijn 2500 mensen ondervraagd. Het blijkt dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen het gebruik en de beheersing van het Nedersaksisch. De groep die deze streektaal beheerst, is het grootst in Groningen en Drenthe. Hoewel ruim 75 procent van de ondervraagden het dialect beheerst, spreekt maar de helft van hen daadwerkelijk de streektaal.
null