'Seaports moet uit vennootschap'

GRONINGEN - De PvdA–fractie in de Provinciale Staten van Groningen wil dat Groningen Seaports zich terugtrekt uit de vennootschap CV Dokwaert.
De vennootschap heeft als doel de havenboulevard van Delfzijl te ontwikkelen. Seaports zit samen met de Delfzijlster ondernemer Heuvelman in de vennootschap.
De PvdA-fractie twijfelt aan het nut van die samenwerking en vraagt zich af of die wel in het belang van Seaports is.
Volgens voorzitter Boertjens van Seaports past de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten juist bij de doelstelling van Seaports.