Provincie moet plan voor stadion bijstellen

GRONINGEN - De provincie moet de plannen voor medefinanciering van een nieuw stadion waarschijnlijkbijstellen.De politieke partijen in de Staten van Groningen vinden dat het er nu veel op lijkt dat de vijf miljoen gulden van de provincie in de exploitatie van de FC Groningengestoken worden en daar zijn ze tegen.Dat beeld wordt versterkt, doordat de provincie wil deelnemen aan de NV die voor de bouw van het stadionwordt opgericht. Verantwoordelijk gedeputeerde Bleker is verbaasd over de houding van de partijen. De provincie stapt juist in de NV om te kunnen controleren of de vijf miljoen subsidie goed wordt besteed. De provincie wil onder meer bedingen dat FC Groningen de eerstkomende jaren niet de volledige huurprijs voor het stadion hoeft te betalen.
null