Garnalenvissers in de problemen

ZOUTKAMP - Tientallen garnalenvissers die varen op de Waddenzee dreigen in problemen te komen. Sommige vissers kunnen zelfs maar ternauwernood het hoofd boven water houden.
Dat zegt directeur Nienhuis van garnalenhandel Heiploeg in Zoutkamp. De onzekere situatie is het gevolg van de boete die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de garnalenbranche heeft opgelegd. Die wilde met de boetes de aanvoer en de prijs doorbreken. Maar volgens Nienhuis heeft dat allemaal een averechts effect. Prijzen zijn zo laag dat men daar niet voor kan vissen, aldus Nienhuis. Daarom vangen veel vissers meer om toch aan inkomsten te komen. Kleinschaliger vissers kunnen eenvoudigweg niet meer vangen en zijn dan ook met name de dupe van de situatie, zegt Nienhuis.