Wachtlijsten in zorg helft korter geworden

GRONINGEN - De wachtlijsten in de zorg in Groningen zijn de afgelopen twee jaar de helft korter geworden.Dat blijkt uit een landelijke inventarisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Groningen loopt met het verkorten van de wachtlijsten vóór op het landelijk gemiddelde.Het Zorgkantoor in Groningen, de uitvoerder van de Algemene Wet Bijzondere Zieketekosten, is vorig jaar begonnen met wachtlijstbeheerders. Die houden de wachtlijsten in de gaten, onderhouden contact met de cliënten en zorgen voor tussentijdse thuiszorg als plaatsing in een verzorgingshuis nog niet mogelijk is.
null