Alternatief voor nieuwbouw Hortusbuurt

GRONINGEN - De RijksUniversiteit Groningen moet met een ander plan komen voor nieuwbouw in de Hortusbuurt in de stad Groningen.Dat moet een creatief plan worden waar de omwonenden mee kunnen leven. Dat zegt het Groninger gemeentebestuur.Woensdag kwam de gemeente met de verrassende mededeling dat de huidige plannen niet door kunnen gaan omdat ze niet in het bestemmingsplan passen. De universiteit wil de bouwplannen al lange tijd niet aanpassen om zo tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. Ook binnen de dienst ruimtelijke ordening werden foute inschattingen gemaakt. Naar die gang van zaken wordt een intern onderzoek ingesteld.
null