Nieuwe aanpak werkloosheid in Groningen

GRONINGEN - Een nieuw offensief vande gemeente Groningen moet het aan-tal langdurig werklozen terug-brengen.3500 Bijstandsgerechtigden in hetstadsdeel Oosterpark/Korrewegwijkworden dit najaar door de gemeentebenaderd om over hun kansen op dearbeidsmarkt te praten.Wie een aanbod voor betaald werkweigert, kan gekort worden op deuitkering. Het project duurt driejaar. Bij succes start het projectook in andere wijken van Groningen.
null