Gasleiding dieper in bodem van Eems

GRONINGEN - Gasunie gaat een gasleiding in de Eems dieper de bodem in leggen. Dat is nodig omdat het bodemprofiel van de Eems in de laatste decennia sterk is veranderd.Met de leiding die in 1972 werd gelegd, wordt Noors gas vanuit Emden richting Spijk getransporteerd. Volgens Gasunie hebben de werkzaamheden geen gevolgen voor natuur en milieu.Waarschijnlijk wordt volgende week begonnen met het aanbrengen van jukken waarin de gasleiding zal worden opgehangen.
null