Geen HIV-besmettingen in Martini

GRONINGEN – Zoals het er zich naar uit laat zien is geen enkele patiënt van het Martiniziekenhuis in Groningen besmet geraakt met HIV. Er is echter geen absolute zekerheid voor de groep van vijfhonderd patienten.
De kans dat ze besmet zijn met het HIV-virus of Hepatitis B of C was al klein en is door het onderzoek kleiner geworden.
Toch zijn er nog onzekere factoren, waardoor er geen absolute zekerheid te geven is. Zo is er een patiënt overleden die op 6 januari behandeld is, en het is niet meer vast te stellen of deze persoon besmet was en die besmetting via de apparatuur heeft doorgegeven.
Slechts 23 patiënten die voor 6 januari zijn behandeld weten zeker dat ze niets hebben opgelopen. De bijna vijfhonderd anderen kunnen meedoen aan een vervolgonderzoek, al benadrukt het ziekenhuis dat de kans op besmetting nagenoeg uitgesloten is.