Landbouwgronden wellicht aangekocht

GRONINGEN - Landbouwgronden die in Groningen onder water worden gezet bij ernstige wateroverlast, worden wellicht aangekocht.De Stuurgroep Water 2000, waarin de provincie en waterschappen zitting hebben, gaat deze mogelijkheid onderzoeken. Als er gronden worden aangekocht kunnen de landbouwers de gronden terugpachten.Verder gaat een onafhankelijk adviesbureau in opdracht van de stuurgroep onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn voor landbouwers als hun grond wordt aangewezen als waterbergingsgebied.
null