Haven Noordpolderzijl uitgebaggerd

UITHUIZEN - De haven van Noordpolderzijl wordt uitgebaggerd.De haven en vaargeul worden uitgediept, zodat de pleziervaart er het komend seizoen weer gebruik van kan maken. Door de werking van eb en vloed slibt de haven regelmatig dicht. Het uitgebaggerde slib werd tot nu toe gestort op de kwelder, maar dat is in de natuurbeschermingswet verboden. Daarom wordt het slib nu in bakken geladen en met sleepboten naar het Wad vervoerd om het daar te storten.
null