Gesteggel over waterbergingsgebieden

GRONINGEN - Provinciale Staten van Groningen praten woensdag over de locaties waar de waterbergingsgebieden moeten komen. Het gaat met name om landbouwgronden die bij ernstige wateroverlast als buffer moeten dienen. Tegen die plannen is veel geprotesteerd. De publieke tribune zat dan ook vol met landbouwers.Er zijn met name twee belangrijke pijnpunten. Ten eerste is het de vraag welke gebieden aangewezen moeten worden als waterbergingsgebied. Er zijn 15 gebieden aangewezen maar het waterschap gaf onlangs al aan dat er toch gekeken moet worden naar alternatieven. De boeren juichen dit initiatief toe.Ten tweede is het voor veel boeren onduidelijk wat ze moeten verwachten van de waterschaderegeling.
null