Pleidooi voor schadeloosstelling

GRONINGEN - Inwoners van polders in Groningen die onder water worden gezet bij ernstige wateroverlast, moeten volledig schadeloos worden gesteld.
Dat is de uitkomst van een debat in Provinciale Staten woensdagmiddag. Enkele tientallen boeren woonden het debat bij. Ze zijn bang dat ze zelf een groot deel van de rekening moeten betalen als hun erf onder water komt te staan. Ook waren de boeren benieuwd of drie polders, waaronder Westerlanden, voorlopig uit de waterbergingsplannen worden gehaald maar dat gebeurde niet.
Of landbouwers straks ook een gebruiksvergoeding krijgen als hun land als bergingsgebied is aangewezen, is nog onduidelijk.
Het zat de boeren overigens sowieso al niet mee. De protestkar waarmee ze naar Stad waren getogen werd nameljk op de bon geslingerd wegens fout parkeren.