'Geluidsrapport Rodeweg moet openbaar'

GRONINGEN - De Stadspartij wil dat bewoners inzage krijgen in de geluidsrapporten over de Rodeweg in de stad Groningen.Volgens de partij moet de gemeente zich houden aan de belofte om meer openheid te geven over zaken die de burgers aangaan. De Stadspartij gaat hierover vragen stellen in de gemeenteraad. De geluidsmetingen zijn gehouden na de reiniging van het asfalt in de Rodeweg en de Nieuwe Ebbingestraat. De bewoners willen graag duidelijkheid over de resultaten.
null