Geen TV Drenthe en Friesland via kabel

GRONINGEN - Groningers kunnen voorlopig niet via de kabel naar TV Drenthe of TV Friesland kijken, hoewel de doorgifte van deze zenders in de provincie Groningen binnenkort wel is toegestaan. Waarschijnlijk wordt na het aantreden van het nieuwe kabinet een artikel in de mediawet geschrapt, die dit nu nog verbiedt. Vooruitlopend op dit besluit, staat het commissariaat van de media doorgifte van regionale zenders in de buurprovincies oogluikend toe. Om plaats te maken voor de regionale zenders van Drenthe en Friesland zouden twee andere zenders op de Groninger kabel moeten verdwijnen. Een meerderheid van de programmaraad is daar tegen.
null