Geld buitendijkse werf gespaard

GRONINGEN - De provincie Groningen houdt het geld voor de buitendijkse werf achter de hand.De plannen voor de werf in de Eemshaven werden enige tijd geleden afgeblazen door de betrokken scheepsbouwers.Aanvankelijk leek het erop, dat de provincie het beschikbare geld voor de buitendijkse werf, vijf miljoen gulden, zou gebruiken voor andere doeleinden. De reservering van het geld kan erop duiden, dat aan een nieuw plan wordt gewerkt.
null