Universiteit sloopt middeleeuwse muur

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen heeft zonder vergunning een deel van een middeleeuwse muur in de Oude Boteringestraat in Groningen gesloopt.Dat gebeurde bij de verbouwing van de faculteit Filosofie, die inmiddels door de gemeente is stilgelegd. Volgens de gemeente is de muur onherstelbaar beschadigd. De RuG noemt de sloop van de muur een ongelukkig misverstand. De gemeente had een vergunning verleend voor het verbinden van twee panden in de Oude Boteringestraat. Maar omdat het om historische panden gaat, had ook Monumentenzorg een vergunning moeten verlenen. Zolang die vergunning er niet is, ligt de verbouwing stil. Wat er met de beschadigde muur gebeurt, is nog niet duidelijk. De gemeente Groningen beraadt zich op stappen tegen de universiteit.
null